Toiduuudised

Lugu ilmus esmakordselt 2010. aasta novembrikuu Tervis Plussis.

Transrasvhapped toidus (3)

Mihkel Zilmer , 7. märts 2016 10:35
Foto: PantherMedia / Scanpix
Transrasvadega liialdamine pole tervislik. Kui nende päe­va­kogus jääb alla ühe prot­sendi toiduenergia päevasest üld­hulgast, pole siiski muretseda vaja.

Transrasvade turule promomine on üks briljantnäidetest, kuidas inimkeha aine­­va­he­tu­se põhise (normaalse) söömise pikemaajaline eiramine viib alati tõsiste probleemideni.

Samal teemal

Mis siis toi­mus? Loo­duslike küllastamata rasvhapete tehnomuut­mist säilimis­kind­lateks trans­rasv­hape­teks on tuntud umbes sada aastat. Õnneks kulus palju aega ja alles eelmise sajandi 60ndatel õnnestus “asjatundjatel” hakata mu­­­rendama igati mõistliku või po­sit­siooni. Peamiselt võttega, et võis on palju kül­lastatud rasvhappeid, mis olevat vaid kahjulikud.

Tehni­listele trans­rasvade poolest rikastele mar­ga­­riinidele loodi tervislikkuse oreool ja tervi­se­pro­bleemide tekitamine saigi alguse. Anor­maal­ne söömine vajab aga teatud aega, et “tarkused” avalduks. Nii möö­duski umbes 15 aastat, ja oh seda imestust – transrasvad on tõ­sised paha­te­gijad süda­me- ja vere­­­soon­konna­haiguste kuju­­-ne­mi­ses.

Muide, peiteaeg kehtib ka igasuguste kõlavate nimedega dieetide puhul, nii et, nende järje­kindlad ka­su­tajad: piisavad aastad ra­kendust, ja hakka­vadki hädad tasapisi tulema.

Tänapäeva globaalsel infoprügimäel on olulist eristada üha keerulisem. Te­rad mat­tuvad infosõkalde tohutu tulva alla, kuna maailmas on huvi­gruppe, inimesi ja orga­ni­sat­sioo­nikesi, kelle ego, ärihuvi, poliitiline ambitsioon jne vajavad pidevat avalikkuse tähelepanu. Nüüdne transrasv­hapete hirmu­ku­vandil ratsu­tamine on vaid üks näide.

Loodustoidus olemas           

Oma üliaktiivsust loori­tatakse inim­konna pääst­misena kurja käest (ajaloos tuntud võte) ja antakse vali käsk trans­rasvhapped ära keelata (mõnes riigis olevat ju trans­rasv­happed täiesti keelatud, mõnes olevat rasva­ sisal­davatel toodetel märge “0% trans­rasvhappeid” jne). Agarate inim­konna päästjate (osa kiitis aastaid tagasi ka neid margariine) emot­si­oonid, äri­huvid, teadmatus ja poliitilised ambit­sioonid ei võrdu aga tegelike teadmistega.

Trans­rasv­happed on loodustoidus alati olemas olnud. Pole väge ega võimu, mis neid suudaks täiesti ära keelata, välja arvatud juhul, kui jõuga keelata ära söömine üldse. Tubli lugeja, kui sööksid kogu aeg vaid puhtast loodusest pärit toidukraami, saaksid ikkagi teatud koguse trans­rasvhappeid, sest loodus on neile loodusliku fooni tasemel leid­nud koha ka sinu organismis.

Kuigi mõnes riigis on osal rasva ­sisal­davatel toodetel märge “0% trans­rasvhappeid”, ei pruugi see tähendada, et neid pole üld­se. Nimelt kehtib seal hetkel kokkulepe, et kui trans­rasvhappeid on kuni 0,2–0,5 g ühe portsjoni/serveeringu koh­ta, saab kasutada märget 0%. Nii et ikkagi olemas ja kui neid portse sööb info­vaene inimene päevas mitu, on saadud hulk märkimisväärne! Nendes riikides pole mi­dagi täiesti ära keelatud, vaid on kehtestatud, kui palju võib lisada toidule/tootele rasv­ainet, et trans­­rasv­hapete hulk ei ületaks teatud piiri. Loogiline ja mõist­lik, sest trans­­­rasvhapetega liial­damine pole kindlasti tervislik.

Pakutakse välja ka suured säästetud elude arvud. Need on paraku teoreetilised arvutused, mille tulemused võib sõltuvalt lähe­­ne­­mis­nurgast ajada kui tahes vägevateks. Siin on aga eriti vahva paradoks: omal ajal ka­­sutati sellist skeemi trans­rasv­­hape­tega marga­riinide kiitmisel, nüüd aga transrasvadega hir­mutamisel! Ana­lüü­si võiks jätkata pi­kalt. Aga praegu piisab, sest trans­rasvhapete kestva liigtarbimise ebater­vis­lik­­kus on ammu teada ja tervist­ kahjus­tavate  tegu­ri­te seas pole see teps mitte tugevaim tegija. 

Lõpetuseks. Juba üle kümne aasta tagasi avaldati Eestimaal ühes raamatus teave, milline päe­vane üldhulk transrasvhappeid ei tekita probleeme. Teemat on analüüsitud pika aja jook­sul ka paljudel loengutel. Ikka ainult ees­märgil, et teadmishuviliste haritus oleks selles vald­konnas või­malikult süsteemne. Järg­mises loengus tutvustame kolesterooli teemat.   

Samal teemal

08.05.2016
Mihkel Zilmer: Varane kartul teeb banaanile silmad ette!
09.01.2016
Kümme nippi maksa kevadpuhastuseks
02.01.2016
MILLISEID NIPPE KASUTADA? Kolesterool korda!
10.00.2016
Adik Levin | Lõpuks ometi räägitakse punase lihaga seotud ohtudest