Toiduuudised

Maaelukomisjon: listeeriakandaal tugines oletustele ning M.V.Wooli tooted on ohutud (25)

Toimetas Manona Paris, 7. oktoober 2019 14:43
M.V.Wool, listerioos Listeeriabakteriga seostatud kalatehas M.V.Wool pressikonverents. Kala mekib jurist Allar Jõks, kelle teenuseid kalatööstus kasutab skandaali ohjamisel. Foto: Martin Ahven
Riigikogu maaelukomisjon tuvastas, et kalatoodete ohutuse üle on järjekindel kontroll ning listeeripaanika tekkis oletustele tuginemisest. Ka ei pidanud reformierakondlasest Kruuse õigeks maaeluminister Mart Järviku (EKRE) sekkumist VTA tegevusse.

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul toodi komisjoni istungil välja kalaskandaali põhjustanud tegurid, mis olid listeeriabakteri leiu kohta M. V. Wooli kalatööstuses. Tamme hinnangul läks "lumepall“ veerema seoses oletustest tuleneva seoste otsimise kaudu. "Veendusime koos asjaomaste asutustega, et M.V.Wooli kalatööstusest väljastatud tooted on ohutud ega kahjusta tarbijate tervis,“ ütles Tamm.  

Samal teemal

Komisjoni istungil tõdeti veelkord, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) on leidnud küll listeeriabakteri tootmiskeskkonnast, kuid tehase valmistoodang on pideva kontrolli tulemusena olnud ohutu, mistõttu on see lubatud saata tarbijateni.

Komisjoni istungil kinnitasid VTA esindajad, et ettevõtet on kontrollitud ja kontrollitakse järgekindlalt kalatoodete toiduohutusele vastavuse  kohta. Viimaste kuude kontrolli tulemused pole näidanud bakterite levikut.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse pidas tähtsaks toiduohutusega seotud probleemide avalikku käsitlemist, et tagada tarbijate teadlikkus toiduainete kvaliteedi kohta. „Täielik avalikustamine on toiduohutuse aluseks. Just see on kõige parem meetod, kuidas saavutada tarbijate usaldus,“ ütles Kruuse.

Reformierakondlasest Kruuse ei pidanud õigeks maaeluminister Mart Järviku (EKRE) sekkumist VTA tegevusse seoses esile kerkinud kalaskandaaliga.  „Veterinaar- ja toiduamet on sõltumatu organisatsioon, mille tegevusse sekkumine paneb kahtluse alla toiduohutust jälgiva ametkonna tegevuse. „Ükski minister ei saa seada kahtluse alla rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat,“ märkis Kruuse. „Tulemuseks on usaldusväärsuse kahanemine nii ametkonna tegevuse kui ka meie toiduainetetööstuse toodete kvaliteedi suhtes,“ lisas ta.

Komisjoni esimees Tarmo Tamm rõhutas, et igaüks saab seista Eesti puhta toidu eest. Istungil rõhutati, et VTA järjekindel põhjalik tegevus peab tagama toiduohutuse tagamise. Sellest tuleb anda avalikkusele teada põhjendatud informatsiooni kaudu, et vältida faktide mitmeti tõlgendamist.

Eesti kalatööstuse lipulaevaks nimetatud M.V.Wool on juba varakevadest listeeriaskandaali keskmes, mille kohaselt möllavat ettevõttes selle bakteri eriti kuri vorm. M.V.Wooliga on seostatud üle Euroopa 26 nakatumist listerioosi, millest kuus lõppesid surmaga, neist kaks Eestis.

Kalaettevõte on üritanud vaielda süüdistustele vastu kolme argumendiga. Esiteks: listeeriabakter on rakusisene ja seetõttu sageli kalas ja ka 10 protsendil inimestes alaliselt olemas. Teiseks: pole võimalik otseselt seostada, et haigestunud ja surnud inimesed said bakteri just M.V.Wooli kalatööstuse toodetest. Kolmandaks – ülikarmi kontrolli rakendatakse vaid M.V. Wooli üle. Seda viimast on võetud appi kinnitama ka Soraineni tipp-advokaat, endine õiguskantsler ja presidendikandidaat Aivar Jõks, kes lasi möödunud nädalal toimunud pressikonverenstil käiku tugevaima, kõigile baasväärtustele rõhuva argumendi: „mina kui kuuekuuse Hermani isa julgen M.V.Wooli tooteid süüa.“