Foto: AFP/Scanpix
Toimetas Keit Paju 14. mai 2019 17:33
Advokaadibüroo Crossland Employment Solicitors’i läbiviidud uuringust selgus, et briti veganeid koheldakse nende vaadete tõttu ebaõiglaselt, teatab Eesti Vegan Selts pressiteates.

Küsitluse kohaselt, milles osales 1000 veganit ja 1000 tööandjat, tundsid 45% veganitest, et neid on diskrimineeritud ning 31% on kogenud ahistamist.

Tööandjatest tunnistas 48%, et nad ei taga töökohal veganvalikute olemasolu, näiteks vegantoit, loomkatsetamata seep, vormiriietus, mis poleks nahast detailidega jms. Kolmandik tööandjaid, kes veganvalikud tagasid, tunnistasid samas, et see on nende jaoks kulukas ning keeruline.

94% ülemustest arvas, et veganid ei peaks oma vaateid töökohal teistele peale suruma. Ning osadele veganitele on öeldud, et nad ei tohi töö juures kolleegide ja klientidega veganlusest rääkida.

Võrdõiguslikkuse seadus (Equality Act 2010) kaitseb Suurbritannias muuhulgas filosoofilisi veendumusi, mille alla käib ka veganlus, kui tegemist on tõepoolest tõsise veendumusega. Kuid küsitlusest selgus, et 74% tööandjatest pole sellest teadlikud.

Advokaadibüroo juht Beverley Sunderland rõhutab, et tööandjad peaksid sellesse tõsiselt suhtuma ning töökohal veganite halvustajaid korrale kutsuma nii nagu seda tehakse soo-, rassi- või usupõhise diskrimineerimise korral.

Eesti Vegan Selts kutsub üles halvustatud ja ebaõiglaselt koheldud veganeid võtma ühendust seltsi õigusnõustajaga.