Retseptid

Vali oma vajadustele vastav külmaseade 

Toidutare, 1. jaanuar 2005 22:00
Küllap on teil pärast erinevate tüüpidega tutvumist juba tekkinud ettekujutus, missugust kappi teil tarvis läheb.

Küllap on teil pärast erinevate tüüpidega tutvumist juba tekkinud ettekujutus, missugust kappi teil tarvis läheb. Kui ei, siis soovitaksin teil lähtuda kõigepealt oma pere suurusest ja päris kindlasti ka sisseostude tegemise sagedusest. Korrapäraselt kolme-neljaliikmelisele perele nädalase toiduvaru korraga valmisostmise puhul vajate kindlasti küllaltki suurt, võimalik et isegi külmkapp-sahver või külmkapp-külmuti tüüpi seadet. Sama kehtib ka siis, kui teil on tavaks kasutada soodusväljamüüke või võimalust osta hooajal suurtes kogustes toiduaineid soodsa hinnaga. Kui aga igapäevane poeskäimine sujub teie jaoks hõlpsasti ja kiiresti, saate kindlasti hakkama ka tavapärase, keskmise mahutavusega külmkapiga. Teisteks mõjuriteks võivad olla pere söögiharjumused, suurem või väiksem vajadus külmutuskambri järele ning muidugi ka rahalised võimalused. Konkreetsetest mahtudest rääkides võiks keskmisele perele mõeldud külmkapi maht olla umbes 200 liitrit, külmutuskambri maht 40–60 liitrit. Siiski ei saa siingi anda mingeid kindlaid näitajaid. Perede rahalised võimalused, toitumisharjumused ja muudki eelistused on äärmiselt erinevad ning mõnigi keskmise suurusega pere ei saa läbi väiksema kui 400 liitrit mahutava külmaseadmega. Ruum. Väga tõsiseks takistuseks teile meeldima hakanud seadme muretsemisel võib osutuda ruum ehk õigemini selle nappus. Majas või avaras korteris elades leiate kindlasti võimaluse külmuti või ka suure kombineeritud külmaseadme paigutamiseks koridori kasutamata seinaorva, köetavasse garaaþi või majapidamisruumi. Kööki tuleks sellisel juhul muretseda vaid igapäevaseid toiduvarusid mahutav külmkapp. Korteris, kus külmaseadme paigutamise ainsaks kohaks on köök, peate muidugi arvestama väiksema ruumiga. Suuremasse kööki mahub ka kombineeritud seade, kuid paneelmaja pisike köök jääb taolistele kappidele pahatihti ahtaks ja nii jääbki ainsaks võimaluseks muretseda tavaline külmkapp. Milliste mõõtmetega, see selgub pärast vaba ruumi täpset ülemõõtmist. NB! Väga oluline on ruumi arvestamisel meeles pidada, et nii nagu igasugune sooja eritav seade, vajab ka külmaseade enda ümber selle soojuse jaoks piisavalt palju õhku. Liiga ahtasse ruumi paigutatud külmkapp võib üle kuumeneda ja halvemal juhul isegi süttida. Energiasäästlikkus. Uue seadme valimisel otsige kõigepealt kapi küljest või kasutusjuhisest üles energiaklassi tähistus. Tänapäeval jagatakse kõik seadmed energia kulutamise põhjal klassidesse, millest A tähistab kõige energiasäästlikumat ja G kõige energiakulukamat seadet. A või B klassi kuuluvat seadet tasub eelistada madalama klassi ees ka siis, kui neist esimene maksab mõnevõrra rohkem. Lisaks märgitakse seadmetel tavaliselt ka aastane elektrienergia kulutus kilovatt-tundides (kWh). Neidki näitajaid tasuks erinevaid mudeleid võrreldes arvesse võtta. Võimaluse korral aga valige mudel, millel külmkapp ja külmuti on eraldi opereeritavad, et vajaduse korral saaks emba-kumba täiesti välja lülitada. Muid olulisi näitajaid ja nende seletusi *Külmaseadme kasulik maht peaks olema valiku peamisi kriteeriume. Kasulikku mahtu mõõdetakse liitrites, USA toodangu puhul kuupjalgades (1 kuupjalg ehk ft³ võrdub 28,31 liitrit). Kasulik maht näitab, kui suur on külmiku sisemine ruumala, kusjuures nii jahutus- kui külmutuskambri maht märgitakse alati eraldi. *Külmutusvõimsus näitab, kui suurt kogust kilogrammides suudab külmuti ööpäeva jooksul külmutada temperatuurini –18°. *Külmapidavus mõõdab tundides seadme võimet elektrikatkestuse korral säilitada varapatareide, hea soojusisolatsiooni ja uksetihendite abil ettenähtud temperatuur (kehtib vaid siis, kui ust ei avata). *Kliimaklass näitab toatemperatuuri, mille puhul seade töötab kõige optimaalsemal reþiimil ja ilma tõrgeteta. Tähiseid ja nende vasteid on kolm: SN kuni 10°, N kuni 16°, SN/N kuni 32°. Keskkonnasõbralikkus. Kui uuemat tüüpi külmkapil on tähised 0% CFC või 0% HCF, ei ole selles seadmes keskkonda saastavaid kemikaale, eelkõige freooni. Sellise tähise puhul võite olla kindel, et teie seade ei kahjusta osoonikihti ning on keskkonnasõbralik. Välimus. Usaldusväärse firma seadet saab ja tasub ekspluateerida 15–20 aastat, mistõttu oleks mõistlik loobuda väga äärmuslikest ja enamasti küllaltki kiiresti möödaminevatest trendidest ning otsustada klassikalise välimuse ja pinnaviimistluse kasuks. Integreeritud ehk ümbriskapi sisse ehitatud külmkapp on soodne selle poolest, et välimus võib jääda tagaplaanile ning otsustavaks saavad muud omadused; samas on taoline variant jällegi mõnevõrra kallim. Sisemine jaotus ja riiulid. Toiduainete paigutamise ja nende hilisema ülesleidmise seisukohalt on kapi sisemine jaotud äärmiselt oluline. Just seepärast on reguleeritava kõrgusega riiulid on hea kapi suureks lisaväärtuseks, võimaldades kapi mahtu vastavalt vajadusele paindlikumalt ära kasutada. Materjalidest on parimad klaasriiulid, mis on tavaliste restriiulitega võrreldes küll kallimad, kuid tasuvad oma hinna ära mitmeti. Klaasriiuleid on lihtne puhastada, nad paistavad hästi läbi, kuid samas ei lase mahavalgunud toidul pudeneda või tilkuda alumistele riiulitele, mis on eriti oluline lastega peredes. Eriti head on sellest aspektist riiulid, mille äärtes on plastkõrgendused. Kontrollige aga kindlasti, kas riiulite väljavõtmine ei osutu liiga keerukaks ning kas kapi uks avaneb piisavalt, võimaldamaks riiulite eemaldamist. NB! Klaasriiulid sobivad vaid tagaseinajahutuse puhul. Köögiviljasahtlid. Ka sahtlite puhul on läbipaistvus hea näitaja, lubades otsitavat hõlpsamini leida ning kapiust energia säästmiseks lühemat aega lahti hoida. Väga praktilised on sahtlite avatavad ja suletavad õhupilud, mis lubavad reguleerida niihästi õhuniiskust kui vähesel määral ka temperatuuri. Muu. Oluline on ka kapi sisemuse korralik valgustatus. Ärge unustage vaadata ka ukse sisekülge ning selle jaotusi selle pilguga, kas need suudavad mahutada teie harjumuspäraseid joogi- ja piimapudeleid. Uksed ja väline jaotus. Kahekambrilistest seadmetest on hinnalt kõige soodsamad need, millel on külmutuskamber asetatud põhiosa peale. Põrandatasandile paigutatud külmutuskambriga seade on mõnevõrra kallim, kuid parem valik seetõttu, et igapäevane toit paikneb otse silmade kõrgusel. Side-by-side mudelite puhul on negatiivseks omaduseks kitsad uksed ja muidugi ka nende taga asuv kapiosa ise, mis kasutaja võimalusi suuresti piiravad. Lihtne näide: küpsetaja ei saa taignaga kaetud küpsetusplaati enne küpsetamist külmkapis nõutavalt jahutada, kuna plaat lihtsalt ei mahu kappi. Sama mure tekib ka suurte pitsakarpide või sünnipäevatortidega. Juba poes tasuks uurida, kas uste avanemise poolt on võimalik vahetada. Esmapilgul võib teile muude omaduste poolest meeldima hakanud kapi ebasobivale poolele avanev uks tunduda tühisena, kuid võib hilisemas kasutuses võib põhjustada uskumatult suuri ebamugavusi. Mõnikord osutub vajalikuks isegi kogu köögimööbli ümberpaigutus. Automaatsulatus. See mugavus kuulub tänapäeval kõikide uuemat tüüpi kümkappide heade külgede hulka, sest regulaarselt toimuva sulatamisega tagatakse mitte ainult omaniku mugavus, vaid ka seadme korralik tööreþiim ja ökonoomsus. Automaatsulatusega kappides katab aurustit jahutuskambri tagasein, millele õhuniiskus härmatisena sadestub ja millelt see regulaarselt, tavaliselt mitu korda päevas, üles sulatatakse. Tagaseina allosas oleva äravooluava kaudu juhitakse sulavesi kompressori peale, kust see kiiresti aurustub. Automaatsulatusega kapid maksavad mõnevõrra rohkem ning tarbivad ka tavalisel süsteemil töötavatega võrreldes rohkem elektrienergiat. Kui taolises kapis on olemas ka külmutuskamber, siis sellel automaatsulatust reeglina pole, mistõttu tuleks kambrit regulaarselt sulatada, sest paks jää- või härmatisekiht suurendab elektrienergia kulu tunduvalt. Samas on olemas ka no-frost tüüpi seadmeid, millesse härmatist üldse ei teki. Müra. Tähelepanu peaks pöörama ka külmkapi poolt tekitatavale mürale, mis võib olla küllaltki häiriv. Eriti oluliseks võib probleem osutuda väikeses linnakorteris, kui magamisruumi ja külmkapi asukoha vahel pole ust ning kui seadme omapäraks on puhketsüklile üle minnes tekitada tugevaid raputusi ja müdinat. Seetõttu peaks laskma igasugust väljavalitud külmaseadet kaupluses enne lõpliku otsuse tegemist ka mõneks ajaks sisse lülitada. Kojutoomine ja paigaldamine. Väljavalitu kojutoomine ja sisselülitamine polegi nii tähtsusetu, kui arvata võiks. Nimelt ei laiene külmkappidele antav garantii hooletu transportimise ja paigaldamisel tehtud vigade tõttu tekkinud riketele ning seetõttu on arukas kasutada ekspertide teenuseid. Kui võtate transpordi enda peale, jälgige külmiku pakendi tähistusi või lähtuge tõsiasjast, et reeglina tuleb külmkappe transportida püstiasendis. Ka ei soovitata tranportida külmikuid ilma pakendita, et vältida väliseid kahjustusi ja lahtiste osade liikumist. Ruuminõuded. Külmaseadme õige koht on kuivas ruumis. Kuigi madalam temperatuur tähendab külmaseadme puhul reeglina elektrienergia kokkuhoidu, ei ole enamik külmaseadmeid siiski ette nähtud paigutamiseks külma rõskesse keldrisse, ammugi aga mitte kütmata garaaþi või koguni lodþale. Ülemääraselt kõrge õhuniiskus ja liiga madal temperatuur kahjustavad külmaseadme kõiki väliseid detaile ja tekitavad tõsiseid häireid kompressori töös. Lisasoovitusi. Uurige juba eelnevalt, kas teie elektritingimused vastavad külmiku andmebaasis olevatele ning kas pistikupesa ikka on maandusega, sest ka see võib osutuda garantii mittekehtivuse põhjuseks. Ka ei luba garantii vooluvõrku ühendamisel pikendusjuhtmete ega harupistikute kasutamist. Maire Suitsu