Retseptid

Leiburi leivategu 2013 

Toidutare, 28. august 2013 11:36
Leiburi leivategu 2012 võitja Triin KuusFoto: Leiburi leivategu 2012 võitja Triin Kuus
Leibur on Eesti vanim leivaküpsetaja ja seepärast peame oma auasjaks kohaliku leivakultuuri edasikandmist. Kuulutame välja konkursi parima kodus küpsetatud rukkileiva leidmiseks. Selle raames ootame põnevaid leivaretsepte kuni 31. oktoobrini, et valida välja parimad leivaküpsetajad.
TÄHELEPANU! VÕISTLUSE VÕITJA ON SELGUNUD.

Leiburi Leivategu 2013 parima töö esitas Eha Karus. PALJU ÕNNE!

1. Konkursi korraldaja

• Konkursi korraldaja on AS Leibur (edaspidi: Leibur), registrikood 10224864, aadress Kadaka tee 76a, 12618 Tallinn.

2. Kuidas oma leivaretsept võistlusele esitada?

• Toote retseptis kasutatud jahudest peab vähemalt 70% olema rukkijahusid;

• Retsept ei tohi sisaldada tugevaid allergeene (muna, piima, soja, mesi, pähklid);

• Näita retseptis ära kõik kasutatud toiduained ja nende kogused;

• Lisa retseptile juurde kogus, palju sellest leiba saab (kg) ning orienteeruv omahind (eurodes);

• Kirjuta selgelt ja arusaadavalt lahti, kuidas Sa leiba valmistasid ning mis järjekorras ja mida tegid;

• Lisa kindlasti küpsemisaeg ja küpsemiseks vajalik(ud) temperatuur(id);

• Tee oma leivast ilus foto (nii terve leib kui leivaviil) ning lae see koos retseptiga üles;

• Kui leivaretseptil või selle saamisel on eriline lugu, võid seda soovi korral jagada;

• Pane kirja oma nimi ja kontaktandmed, et Sinuga ühendust saaksime.

• Retseptide saatmise tähtaeg on 31. oktoober, 2013

3. Konkursi tingimused

• Konkursi „Leiburi Leivategu 2013“ võitjat premeeritakse 1500 euroga (neto) ning võiduleib võetakse tööstuslikuks tootmiseks kohandatult Leiburi sortimenti. Võiduleiva autor saab kaasa rääkida nii leiva nime välja mõtlemisel, kujunduse loomisel kui ka oma retsepti tööstuslikuks tootmiseks kohandamisel.

• Kõikide retsepti saatnute vahel loositakse välja viis mahukat Leiburi kinkekorvi koos tehase ekskursiooniga.

• „Leiburi Leivategu 2013“ konkursi võitja kuulutatakse välja finaalvõistlusel 20. novembril 2013. aastal.

• „Leiburi Leivategu 2013“ konkursi võitja annab Leiburile 10 aastaks õiguse kasutada oma retsepti ärilistel eesmärkidel ning kinnitab, et ei tooda vastavat toodet ise samal perioodil müümiseks.

• Konkursi võitja lubab oma nime ja foto kasutamist võiduleiva reklaamides ja pakendil ning meedias vähemalt 10 aasta jooksul võiduleiva autori väljakuulutamisest selle eest tasu nõudmata ja selle kohta eraldi kokkuleppeid sõlmimata.

• Konkursi võitja on nõus esinema meedias, rääkima konkursist, sellel osalemisest ning oma võiduleivast vähemalt ühe aasta jooksul pärast konkursi lõppu.

• Kaheksa parima retsepti autorid nõustuvad osalema avalikul lõppvõistlusel ja retsepti saatmisega konkursile kinnitavad oma nõusolekut meedias esinemiseks, konkursist rääkimiseks ning lõppvõistlusel tehtud piltide avaldamiseks selle eest eraldi tasu nõudmata.

• Võidetud peaauhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

• Kõikide retseptisaatjate vahel välja loositud auhindu ei asendata võitja/võitjate nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale/võitjatele rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

• Retsepti esitaja kinnitab konkursil osaledes, et konkursile esitatav retsept on autori originaallooming.

• Retsepti saatmisega konkursile nõustub konkursil osaleja, et võiduleivaretseptiga seotud kõik intellektuaalse omandi õigused (sh autoriõigused) kuuluvad Leiburile. Võiduleivaretsepti autoril ei ole mis tahes õigust rahalisele tasule (v.a auhinnaraha) seoses konkursil osalemisega ning sellest tulenevaga. Retsepti saatmisega konkursile annab võiduleivaretsepti autor Leiburile ainulitsentsi võiduleivaretseptiga kaasnevate kõikide intellektuaalomandiga seotud isiklike varaliste õiguste kasutamiseks.

• Retsepti saatmisega Leiburile kinnitab konkursil osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda konkursil ja nõustumist Leiburi poolt konkursi kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

• Leibur jätab endale õiguse võiduleiva retsepti tootmisesse mitte anda.

• Konkursil osaleja peab olema vähemalt 18-aastane.

• Konkursil ei saa osaleda Leiburi töötajad ning nende pereliikmed ning kõik ülejäänud konkursi korraldamisega seotud osapooled.

• Leiburil on õigus teha täpsustusi käesolevates tingimustes või neid muuta, teavitades muudatustest kodulehe vahendusel.