Toiduuudised

Lugu ilmus esmakordselt 2011. aasta detsembri Tervis Plussis.

Kasulik kohupiim (3)

Mihkel Zilmer , 12. detsember 2014 12:49
Foto: LAURA OKS
Kohupiim peaks kuu­luma igas vanuses inimeste päevame­nüüsse – see kõrgväärtuslik toiduaine toetab tervist mitmel moel.

Klassikaline kohupiim on eeskätt hapnenud piimavalkude hea kont­sent­raat, mis sisaldab ka teisi piimale omaseid ja tervisele soodsaid makro- ja mikrotoitaineid.

Samal teemal

Kohu­piima valmistamiseks on vaja valgurikka kalgendi moodustamist ja selle eraldamist. Kal­genda­misprotsess toimub kas juuretisbakterite või laap-ensüümide abil, tekkinud kal­gend eraldatakse ja kasutatakse kohupiima toorainena. Inimor­ganismile on kohupiim bioloo­gili­s-bio­kee­miliselt kõrg­väär­­tus­lik kergesti omastatav toi­du­aine. Mille tõttu kuulub aga kohupiim pari­mate toiduainete hulka?

1. Kohupiima bioväär­tus seisneb kõrge bio­kvali­teediga valgu väga heas sisalduses (tavaliselt 10–15%). Kohupiima­valgud sisaldavad elu­tege­vuseks vajalikke amino­­­hap­peid väga soodsas vahekorras, sh tublisti ka neid, mida inimkeha ise ei tekita. Neid valke iseloomustab ka hea metionii­ni­­sisaldus. Sel asen­damatul aminohappel on hulk elulisi ülesandeid, ta kaitseb näiteks maksa rasvumise eest. Kui kohupiima ka mõnevõrra modifitseeritakse, jääb siiski kaalukamaks ja olulisemaks koostis­osaks klassikaline kohupiim oma kõrgväärtuslike valkudega.

2. Naturaalses kohupiimas on süsivesikuid vähe (1–1,5%) ja põhiosa sellest hulgast kuulub piimasuhkur laktoosile. Et aga laktoosi­sisaldus on väga väike (osa jäi vadakusse ja kui kohupiima valmistati juuretisebakteritega hapendatud piimast, kulutasid osa ära ka piimhappebakterid), siis pole muret ka neil, kellel on pro­bleeme laktoosi seedimisega.

3. Kohupiima rasva­sisaldust saab muuta märkimisväärsetes piirides. Lähtuvalt tehnoloogia eripärast on võimalik toota nii peaaegu rasvavaba (alla 0,2% rasva), mõõduka rasvasisaldusega (4–5%) kui ka rasvast (rasva 9%) kohupiima. Olenevalt rasvasusest annab kohupiim inimorganismile ka rasv­­happeid. Klassikalise kohupiima rasvades on aga umbes 20% monoküllastamata rasvhappeid, mis on oksüdeerimiskindlad ja tervis­likud.

4. Klassikaline kohupiim on väga hea B2-vitamiini allikas ning mär- kimisväärne A-, B3- ja B12-vitamiini allikas. NB! Tegemist on inimorganismi ainevahetusele sobiva B12-vitamiini vormiga.

5. Kohupiim on märkimisväärne fosfori-, kaltsiumi- ja magneesiumiallikas.

6. Klassikaline kohupiim annab olulise panuse inimese veevaja­duse katmiseks. Olenevalt rasv­a­susest võib kohupiima veesisaldus olla 65–83%. On aga väga tähtis, et see vesi on seotud, mistõttu tema doseerimine seede­traktist verre toimub sobivalt aegla­selt ehk märk­sa funkt­sionaalsemalt kui sama koguse tavalise vee joomise järel. Leidub ka vaba vett, selle tõestuseks on kohupiimapaki kahekordse pakendi vahele nõrgunud vedelik.

7. Kohupiimal on natuke hapukas maitse, mis tuleneb or­gaa­nilistest ha­petest, eeskätt piimhappest. Need orgaanilised hap­ped soo­dustavad seede­­näärmete talit­lust ja ühtlasi toitainete imendumist.

Kohupiim on hästi säiliv toiduaine. Kohupiimast saab valmistada paljusid toite ja kui neis jääb alati domineerima klassikaline kohupiim ise, siis on ka neis toitudes üks vajalik ja tervislik koosteosa alati olemas.

Tea: kohupiim on väga suure bioväärtusega toiduaine, mis ei tohiks kellegi, eriti aga laste ja eakate toidu­laualt puududa. Tarbimisel ei tasu olla ainult ühe too­te eelistaja, süüa tuleks erinevaid tooteid.