Toiduuudised

TESTI END! Kas ka sina viskad liiga kergekäeliselt toitu prügikasti? (2)

Toidutare, 27. september 2021 12:13

Jäätmemajandus kodus

Foto: Unsplash

Sel kolmapäeval tähistatakse rahvusvahelist toidujäätmete ja toidukao teadlikkuse tõstmise päeva. Kuigi toitu läheb raisku tarneahela igas etapis tootmisest kuni restoranideni, juhtub seda enim kodudes. Kas oled mõelnud, kui palju läheb toitu raisku sinu kodus?

Eestis tekib värske uuringu kohaselt kokku ligikaudu aastas toidujäätmeid 167 000 tonni ehk siis iga elaniku kohta 127 kilo. Ligi pool toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning kuus protsenti toitlustussektoris.

Toidujäätmetest poole (50 protsenti) ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk inimtoiduna raisku läinud toit. Kõige suurem osakaal toidukao tekkes on kodumajapidamistel (41 protsenti), kõige väiksem toidutööstusel (neli protsenti). Kogu toidutarneahelas raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas.

Võrreldes eelmise sarnase uuringu tulemustega (2014) on suurenenud nii kodumajapidamistes tekkiv toidujäätmete kogus, kui eriti toidukao osa selles (vastavalt 13 ja 33 protsenti). Seega võib väita, et Eesti kodumajapidamised on sissetulekute suurenedes hakanud rohkem toitu ära viskama ja raiskama. Rahalises väärtuses viskab üks Eesti leibkond ära keskmiselt 180 euro väärtuses toitu (lastega peredes kuni 220 euro väärtuses). Kokku viskavad kodumajapidamised toidukaona ära  ligikaudu 98 miljoni euro väärtuses toitu aastas.

Kõige enam visati kodumajapidamistes toidukaona ära aed- ja juurvilja (32 protsenti kogu toidukaost) ning puuvilju ja marju (18 protsenti) – kokku pool kogu raiskamisest.