Evelin Ilves

Foto: Mari Luud
Evelin Ilves 25. september 2021 07:15

Tundub, et oleme jõudnud olukorda, kus enam-vähem kõigis raviasutustes kummitab õdede põud. Haiglates on sanitare ja hooldajaid alati puudu olnud, nüüd kuuleb iga päev uudiseid juba ka arstide põuast. Mis meie meditsiinis küll lahti on? Kuidas me oleme jõudnud sinnamaani, et õdede puudusel suletakse mõnes haiglas lausa osakondi, teises on aga ainsaks päästeingliks õpingute poole pealt abiõena appi rutanud noored? Sellist olukorda pole vabas Eestis kunagi olnud...

Selmet sihtida riigijuhtide tegematajätmistele ning võimetusele päriselulistele probleemidele operatiivseid ja kestlikke lahendusi leida, mõtisklegem korraks õe rolli üle tervishoius.

Edasi lugemiseks: